Schrijfdans op locatie


Schrijfdanslessen op locatie


Omdat ik jarenlange ervaring heb, als leerkracht in het basisonderwijs en bekend ben met hoe de methode Schrijfdans binnen de onderbouw van de basischool toegepast kan worden,  geef ik op verzoek Schrijfdanslessen en workshops op basisscholen.Tijdens de lessen Schrijfdans voor basisscholen verbeteren de kinderen uit groep 1 t/m 4 spelenderwijs hun motoriek en maken ze ondertussen de prachtigste schilderijen begeleid door muziek. Ik kan daaraan het thema, waar in de groep aan gewerkt wordt, koppelen.


Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit de natuurlijke bewegingen in de ruimte je eigen zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak, en daarna je eigen vorm creëren.

Hiervoor gebruik ik de vernieuwde methode Schrijfdans van Ragnhild A. Oussoren als leidraad.(www.schrijfdans.nl)


Omdat Schrijfdans meer is dan leren schrijven, zijn er ook andere doelgroepen waarbij Schrijfdans goed toepasbaar is. Te denken valt aan kinderen van  (medisch) kinderdagverblijven, mensen met een beperking en dementerende bejaarden. Op verzoek kom ik op locatie.

 

Inhoud
Schrijfbewegingen bij het schrijven, schrijftekenen of -voor de allerjongsten- schrijbelen worden begeleid door muziek.

In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het krijtbord en op papier. Met heel veel verschillende soorten schrijfmaterialen (zand, klei, potlood, vingerverf, scheerschuim)

En wàt we ‘schrijven’ hoeven niet per se letters of cijfers te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters of cijfers toe zijn.

Schrijfdans is vooral bewegingsgericht en gaat om de ervaring van het (durven) innemen van ruimte. In de lucht en op papier.Dat is wat er in Schrijfdans 1 gebeurt: het grof-motorisch en met beide handen zelf ervaren van de basisbewegingen, ondersteund door muziek.

Schrijfdans 2 begeleidt de overgang van grove naar fijne motoriek, en naar de letters en cijfers.

Leerdoelen
De kinderen leren:
– improviseren vanuit een beweging- en/of thematisch gerichte opdracht
– in te leven in een personage/karakter
– hun eigen expressieve mogelijkheden van lichaam en stem te gebruiken
– zelf functioneel spelimpulsen geven en reageren op spelimpulsen van anderen

-  hun bewegingen te sturen op de maat van de muziek


De groepsleerkracht kan door de workshop

- ervaren hoe het is om zelf de Schrijfdans methode toe te passen

- een materialen lijst opstellen voor wat nodig is om Schrijfdans in de klas toe te passen

- kinderen en hun bewegingen observeren om zo een beeld te krijgen van hun (schrijf)motorische ontwikkeling

- gebruik maken van de tips en trucs  van een ervaren Schrijfdansdocent.


Tarieven op locatie

lessenreeks bij 1 uur per dag: € 87,50 per uur

1 workshop op basis van een schrijfdanscircuit van 1,5 uur: € 170,00 per workshop

2 aansluitende workshops van 1,5 uur: € 137,50 per workshop


Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u het onderstaande contactformulier gebruiken.

Uw vraag aan de

 
 
 


Copyright © All Rights Reserved, Op-stap-met-Martine 2018 

 

SiteLock